Drank & drugs-beleid

Beste ouders, leden, leiding en medewerkers,

Onze chiro steekt het hoofd niet in het zand. Het gebruik van tabakswaren, alcohol, softdrugs, harddrugs & niet-voorgeschreven medicatie zorgt voor problemen in de samenleving en dus ook in de Chiro. Daarom maken wij binnen Chiro Keerbergen werk van een eenduidig beleid i.v.m. middelengebruik door leden, leiding en medewerkers (alcohol, tabak, drugs). Een middelenbeleid geeft een signaal over wat kan en niet kan, wat onze waarden zijn, wat onze visie is.

Dit beleid zorgt voor afspraken wat kan en niet kan in de Chiro-visie. Bij het storten van het lidgeld gaat men automatisch akkoord met dit beleid. Ook zal dit bij elk Chiro-jaar opnieuw gecommuniceerd worden met ouders en leden zodat we deze goede afspraken kunnen blijven volgen. 
Bij vragen en/of opmerkingen kan je steeds terecht bij de VBs/Hoofdleiding. 
Het gehele beleid kan je hieronder vinden in onze pdf.

Drank en drugsbeleid Chiro Keerbergen 2016.pdf


Laatste wijziging: April 2016